Viisas mieli Äänikirja

4.1/5

Kirjoittaja: Minna Sadeniemi & Miikka Häkkinen & Maaria Koivisto & Teemu Ryhänen & Anna-Liisa Tsokkinen

Äänikirja

Johdanto

Viisas mieli – opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville on ensimmäinen DKT-opas kirjoitettu Suomessa. Teoksen viidellä kirjailijalla on kaikilla pitkä ja kattava kokemus psykiatriasta ja sen hoitomuodoista sekä käyttäytymisterapiasta. Opas on tarkoitettu kaikille, jotka kärsivät tunnesäätelyn vaikeuksista, kaikille, jotka ovat tunnesäätelystä kiinnostuneita sekä perehdytys- ja työvälineeksi jokaiselle terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaiselle, jotka hyötyisivät oppaasta työssään. Kirjan avulla voi oppia säätelemään omia tunteitaan, vaikka lähtökohdat olisivatkin vaikeita.

Viisas mieli – opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville teos auttaa lukijaa vahvistamaan positiivista muutosta omissa tunnesäätely- ja ihmissuhdetaidoissa DKT-terapian periaatteiden avulla. Viisas mieli äänikirja julkaistiin vuonna 2021. Viisas mieli äänikirja ilmainen lukee Lauri Kortealainen. Viisas mieli äänikirja on pituudeltaan alle vähän alle 12 tuntia.

Kirjasta: Viisas mieli

Viisas mieli – opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville on kirjoitettu heille, joilla on vaikeuksia säädellä tunteitaan ja selviämään taitavasti eri tilanteissa. Kirjassa opetetaan DKT:n (eli dialektisen käyttäytymisterapian) avulla konkreettisia menetelmiä ja tapoja, joiden avulla voi saada omat tunteet paremmin tasapainoon sekä vahvistaa positiivista muutosta ihmissuhdetaidoissa ja tunnesäätelyssä.

Ihmiset ovat jo syntyessä varustettuna erilaisilla tunnesäätelytaidoilla. Jotkut tuntevat herkästi ja jotkut vahvasti. Useimmilla ihmisillä tulee vastaan elämäntilanteita ja vaiheita, kun meillä on vaikeampi säädellä tunteitamme. Joillekin tunnesäätely on läpi elämän haasteellista. Vaikeudet tunnesäätelyssä voi näkyä esimerkiksi impulsiivisena käyttäytymisenä, tunnepurkauksina tai juuttumisena eri negatiivisten tunteiden valtaan. Ihminen, jolle tunnesäätelyä on vaikeata voi kohdata suuriakin ongelmia ja vaikuttaa elämänlaatuun ja ihmissuhteisiin. Tunnesäätelyn vaikeudet voivat johtaa muun muassa syömisongelmiin, ahdistukseen, päihteidenkäyttöön ja/tai vaikeuksiin vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Kirjassa tunteet, jotka käsitellään ovat pääpirtein hyväksyvä tietoinen läsnäolo, tunnesäätelytaidot, vuorovaikutustaidot, äärimmäisten tunteiden sietotaidot sekä keskitien taidot.

Kirjassa puhutaan termeistä primaaritunne ja sekundaaritunne. Primaaritunne on ensisijainen tunne, joka herää tavallisesti laukaisevan tapahtuman jälkeen. Epäystävällinen kohtelu tai pettymyksen tunteesta seuraa, että puhumme itsellemme tuomitsevasti.  Tuomitsevaa ajatusta seuraa sekundaaritunteet eli toissijaiset tunteet, joita voivat olla esimerkiksi syyllisyys tai häpeä.

Tietoisella läsnäololla tarkoitetaan tarkkaavaisesti, tietoisesti ja tarkoituksellista kohtaamista vastaanottavaisella ja arvaamattomalla tavalla eli kohdata ajatuksiamme ja tunteitamme ystävällisesti ja hyväksyvästi. Tarkoitus ei ole olla ajattelematta tai tuntematta vaan antaa ajatusten ja tunteiden tulla ja mennä takertumatta niihin pidempään.

 Tavoitteena on löytää meistä primaaritunne, joka meillä herää. Jos emme opi tunnistamaan sitä, herkimmät tunteemme peittyvät sekundaaritunteiden opittujen toimimattomien selviytymiskeinojen alle. Primaaritunteen tunnistaminen on erityisen tärkeää siksi, että kun tunnistamme sen, meillä ei ole niin suurta tarvetta reagoida siihen vaan oppimme toimimaan tavalla, joka edistää hyvinvointimme.

Viisas mieli julkaistiin vuonna 2021. Viisas mieli äänikirja lukee Lauri Kortealainen. Viisas mieli äänikirja ilmainen on pituudeltaan alle vähän alle 12 tuntia.

Kirjailijasta: Minna Sadeniemi, Miika Häkkinen, Maaria Koivisto, Teemu Ryhänen sekä Anna-Liisa Tsokkinen

Viisas mieli – opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville on ensimmäinen DKT-opas kirjoitettu Suomessa. Kirjan viidellä tekijällä on kaikilla pitkä kokemus psykiatriasta ja sen hoitomuodoista. Tekijät ovat Minna Sadeniemi, joka on psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti keskittyen lähinnä perheterapiaan. Miikka Häkkinen on myös hän psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti. Psykoterapeuttina hän lähinnä antaa kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Myös Maaria Koivisto on psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti ja Häkkisen lailla myös hän keskittyy lähinnä kognitiivisen terapiaan antamiseen.

Teemu Ryhänen puolestaan on kouluttajapsykoterapeutti, jonka erityisalana on VET sekä kognitiivinen käyttäytymisterapia. Ryhänen toimii myös käyttäytymisanalyytikko. Anna-Liisa Tsokkinen on psykoterapeutti, jonka erityisalana on YET sekö kognitiivinen käyttäytymisterapia. Viisas mieli – opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville julkaistiin vuonna 2021.

Kuuntele Ilmaiseksi: