Uusi testamentti Äänikirja

3.8/5

Äänikirja

Johdanto

Uusi testamentti on kristinuskon ohjeellinen tekstikokoelma. Uusi testamentti on Raamatun jälkimmäinen osa, ensimmäinen osa on Vanha testamentti. Kokonaisuudessa uusi testamentti sisältää 27 kirjaa. Uusi testamentti äänikirja on jaettu kahteen osaan. Tässä on kyse ensimmäisestä osasta. Osa 1 sisältää evankeliumit ja Apostolien teot. Uusi testamentti äänikirja ilmainen on nauhoitettu 1992 ja digitoitu 2016. Äänikirjan lukijana toimii Veikko Honkanen. Uuden testamenttien evankeliumissa (ilosanomassa) puhutaan Jeesuksen elämään, kuolemaan, ylösnousemukseen sekä hänen opetuksiinsa. 

Uusi testamentti sisältää myös kristillisen historiateoksen, kolmetoista apostoli Paavalin kirjoittamaa kirjettä sisältäen muun muassa apokalypsin (ilmestyksen).  Kirjeet kirjoitettiin vuosina 50–150. Vasta neljän tai viiden vuosisadan jälkeen kaanon oli lopullisesti valmis.

Kirjasta: Uusi testamentti

Uuteen testamenttiin kuuluvat evankeliumit ovat:

Evankeliumi Matteuksen mukaan

Uusi testamentti äänikirja sisältää ensimmäisenä evankeliumi Matteuksen mukaan.  Evankeliumi on hyvin jäsennelty kokonaisuus joka sisältää neljä erilaista osaa. Ensimmäinen kertoo Jeesuksen syntymästä ja hänen lapsuudestaan. Ensimmäisessä osassa kerrotaan myös Jeesuksen sukupuusta. Toisessa osassa käsitellään Johannes Kastajan teot ja opetukset sekä valmistelut Jeesuksen julkistaa toimintaa varten. Kolmannessa osassa käsitellään Jeesuksen opetukset ja teot Galileassa. Osa sisältää myös Jeesuksen vuorisaarna. Viimeisessä osassa käsitellään Jeesuksen kärsimys, kuolema ja lopulta ylösnousemus.

Matteuksen evankeliumilla on kristinuskon kehityskaarta kuvaava, ensin evankeliumia nimittäin julistetaan vaan juutalaisille mutta myöhemmin hyvää sanomaa julistetaan myös pakanoille. Lähetystyö pakanoiden keskuudessa oli tärkeää Matteuksen seurakunnalle.

Evankeliumi Markuksen mukaan

Evankeliumi Markuksen mukaan on Uusi testamentti äänikirja ilmainen vanhin ja lyhyin vanhin evankeliumi. Evankeliumin alussa kerrotaan Johannes Kastajan toiminnasta jonka jälkeen siirrytään Jeesuksen kasteeseen ja opetuslasten valinnasta. Tämän jälkeen evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen opetuksista ihmeistä säkä hänen muu julkinen toiminta. Evankeliumi päättyy Jeesuksen ristinaulitsemiseen.

Evankeliumi Luukkaan mukaan

Luukan evankeliumi kertoo Jeesuksesta ja Luukan kirjoittama Apostolien teot kertoo evankeliumin jälkeisestä ilosanoman levittämisestä. Luukkaan evankeliumin tunnetuin osa on niin sanottu jouluevankeliumi, jossa luonnollisesti kerrotaan Jeesuksen syntymästä. Luukan evankeliumissa on myös osia joista on tullut varsinkin katolisen ja ortodoksisen kirkon usein käyttämiä rukouksia tai hymnejä kuten muun muassa Ave Maria.

Evankeliumi Johanneksen mukaan

Johanneksen evankeliumi eroaa muista evankeliumista paljon. Uusi testamentti äänikirja sisältävä Johannes evankeliumi keskittyy lähinnä Jeesuksen julkisen toiminnan ensimmäiseen vuoteen, josta muut evankeliumit eivät kerro juuri mitään. Johannes evankeliumissa palataan myös ristin ja ylösnousemuksen tapahtumiin. Johannes korostaa omassa evankeliumissaan Jeesuksen toimintaa Jerusalemissa. Johanneksen evankeliumissa vain muutamia, tarkkaan valittuja tunnustekoja Jeesukselta.

Kuuntele Ilmaiseksi: