Uupumuksesta takaisin elämään Äänikirja

4.2/5

Kirjoittaja: Juhani Mattila

Äänikirja

Johdanto

Kirjassa Uupumuksesta takaisin elämään kokenut psykiatrian erikoislääkäri Juhani Mattila kuvaa miten uupuneen elämästä katoaa ilon ja tarkoituksen tunnetta. Silloin elämä tuntuu olevan pelkkää suorittamista. Uupumuksesta takaisin elämään äänikirja kertoo, että uupumus pahimmillaan johtaa siihen, että uupunut ihminen menettää toimintakykynsä kokonaisuudessaan.

Mattila kertoo kirjassaan mistä uupumuksessa oikeastaan on kyse ja miten uupumuksesta voi toipua sekä erityisesti siitä mitä se edellyttää. Lepo ja elämäntapamuutokset eivät itsestään riitä korjaamaan pitkäkestoista ja vaikeata uupumista vaan elämän merkityksellisyyden ja aidon ilon voi löytää muun muassa toimivasta ja läheisestä ihmissuhteista. Uupumuksesta takaisin elämään äänikirja ilmainen on Fanny Noroilan äänittämä. Äänikirja pituus on 7 tuntia ja 10 minuuttia pitkä. 

Kirjasta: Uupumuksesta takaisin elämään

Kokenut psykiatri Juhani Mattila kertoo mikä on uupumuksen syyt ja miten uupunut ihminen voi auttaa itseään. Uupumuksesta takaisin elämään äänikirja on Juhani Mattilan kirjoittama opas, missä kuvataan miten uupunut henkilö voi toimia, jotta voisi palata takaisin elämään. Kirjan mukaan uupumus on nykyään kallis kansantauti. Uupumus toimii samankaltaisesti kuin masennus siis heikentää työkykyä niin paljon että ihminen joutuu jättäytymään työstään sen vuoksi.

Uupumuksesta takaisin elämään äänikirja ilmainen kertoo uupumisen alkuoireet usein olevan ohimeneviä. Varsinaisen laukeaminen, niin kutsuttu hermoromahdus, voi tulla tunnissa ja päivässä, kun jokin henkilön kokema pettymys saa uupumuksen laukaisemaan. Vaikka hoitokeinona usein on lepo ja tehtävien vähentäminen, se ei tule korjaamaan tilannetta. Mattilan mukaan väsymys tai rasitus ei ole uupumuksen syyt. Uupumuksen syyt voi löytää sielustaan. Nimittäin uupunut ihminen on kadottanut elämänsä merkityksen.

Uupumuksen oireet voi tunnistaa siitä, että elämä tuntuu raskaalta, jopa epätodelliselta tai usvaiselta.  Voi tuntua siltä, että ei koe olevansa yhteydessä enää omaan itseensä tai sitten tuntuu siltä, ettet ole enää edes elossa Uupumuksesta takaisin elämään äänikirja kertoo.

Uupunut ihminen ei kovin helposti pety eikä loukkaannu, hänestä ei mikään tunnu miltään. Näin ollen uupuneen toiminta toimii järjellä, ei tunteilla. Uupunut ihminen voi muuttua lähes esineen kaltaiseksi. Uupumus toimii siten että se sammuttaa ihmisen sisäisen valon. Edes nukkuessaan uupunut ei uneksi, hänen mielensä ei kerta kaikkiaan kykene tuottamaan tai luomaan kuvitelmia. Uni ei myöskään auta uupunutta palautumaan ja hyvin usein uupunut ihminen ei edes nuku.

Mattila ohjeistaa uupuneita kirjassaan Uupumuksesta takaisin elämään etsimään lohtua ja toivoa läheistä ihmisistä. Kyseessä on hyvin selkä, helposti lähestyvä opas joka antaa ymmärrystä ja toivoa uupuneelle tai hänen lähipiirilleen.

Kirjailijasta: Juhani Mattila

Juhani Mattila syntyi vuonna 1942 Suomessa. Mattila on lääketieteen tohtori jonka erityisalansa on psykiatria. Mattila on sekä psykiatrian erikoislääkäri sekä psykoanalyytikko. Hän on myös tietokirjailija. Mattila pitää yksityisvastaanottoa Helsingissä.

Mattila on erityisen kiinnostunut nöyryytyksen ja ujouden sekä sosiaalisista peloista sekä heidän vaikutuksistaan motivaatioon sekä työkykyyn. Mattila on myös kiinnostunut masennuksesta ja työuupumuksesta. Edellä mainituista hän on julkaissut useita kirjoja ja artikkeleita. Mattilan mukaan kokemukset missä ihminen on tullut nöyryytetyksi ovat yksi suurimmista parisuhde sekä psyykkisten häiriöiden aiheuttajia.

Mattilalta on aiemmin ilmestyneet teokset ovat Nöyryytys vuonna 2017, Herkkyys ja sosiaaliset pelot vuonna 2014, Uupunut nainen vuonna 2009 sekä Ujoudesta ja yksinäisyydestä vuonna 2004.

Kuuntele Ilmaiseksi: