Terapian tarpeessa Äänikirja

4/5

Kirjoittaja: Liisa Uusitalo-Arola & Katri Kanninen

Äänikirja

Johdanto

Terapian tarpeessa on psykoterapeuttien Liisa Uusitalo-Arola ja Katri Kannisen kirjoittama itseapu teos. Terapian tarpeessa äänikirja opettaa kuuntelijansa auttamaan itse itseään. Jos masentaa, ahdistaa tai uuvuttaa sen takana on usein miten piintyneitä käsityksiä itsestään ja samanlaisten toistuvien selviytymisenkeinoja josta seuraa turhautuvan tuntuisen oravanpyörän.

Terapian tarpeessa kirjan avulla jokainen voi oppia ammattilaisten käyttämät keinot miten omaa elämää tutkitaan ja asioita havaitaan. Kun ymmärtää miten kaikki tapahtuu, on myös helpompaa nähdä mitä tulisi tehdä toisin. Se on harvoin sitä mitä itse luulet sen olevan. Ymmärtäminen on kaikkien muutosten alku. Terapian tarpeessa äänikirja ilmainen on Tuomas Tulikorven nauhoittama. Äänikirjan pituus on 7 tuntia ja 13 minuuttia pitkä.

Kirjasta: Terapian tarpeessa

Terapian tarpeessa äänikirja on eräänlainen opas itsenäiseen terapiaan. Kouluttajapsykiatrit Katri Kanninen ja Liisa Uusitalo-Arolan on kirjoittanut tästä kirjan nimeltään Terapian tarpeessa? – Lyhytterapeuttinen itsehoito. Kirjassaan he kirjoittavat, ettei itsetyöskentely koskaan ole haitaksi. Kun ihminen tekee työtä kohti muutosta hän tekee joka tapauksessa 90 prosenttia siitä työstä itse, vaikka kävisikin terapiassa. Terapeutin työ on lähinnä raamittaa työn ja olla potilaansa tukena prosessin aikana.

Huomioitavaa on kuitenkin, ettei itsenäinen terapia välttämättä pysty korvaamaan kokonaisuudessaan psykoterapiaa ja ihmistä suositellaan hakeutumaan terapeutin vastaanotolle, jos tilanne vaatii.

Terapian tarpeessa äänikirja ilmainen kertoo, että terapian tarkoitus on saada ihmistä miettimään omaa elämäänsä, sen haasteita ja vaikeuksia itse itsensä kanssa. Samat keinot jota ammattiterapiassa käytetään voi hyödyntää omassa arjessakin, jotta oppisi tunnistamaan omia tunteita, ajatuksia ja toimintatapoja.

Itsenäistä terapiaa voi harjoitella millä tavalla vaan joka edesauttaa ihmistä ymmärtämään ja tunnistamaan omaa toimintaa ja millä tavalla se ohjaa omaa elämää. Itsenäisessä terapiassa on siis kyse lähinnä itsensä tarkastelusta ja tiedostamisesta. Yksi tapa on kirjoittaa alas vastauksia erilaisiin kysymyksiin kuten esimerkiksi millainen minä olen? ja mitä asiat ovat vaikuttaneet siihen? Itsenäistä terapiaa voi harjoittaa esimerkiksi kerran viikossa niin pitkään kun halua. Voi myös valita viikoittain eri teemoja ja näkökulmia joiden mukaan pohtii omaan elämää.

Terapian tarpeessa äänikirja kertoo, että itsenäisestä terapiasta voi olla hyötyä silloin, jos huomaa että samankaltaiset ongelmat helposti toistuvat omassa elämässään. Silloin olisi hyvä pohtia mistä omat ongelmat ovat saaneet alkuunsa ja millä tavalla asioita voisi lähtee muuttamaan, jotta kaavat eivät toistuisi. Jos kaavan oppii tunnistamaan sitä, on myös helpompaa, lähtee viemään toiseen ja parempaan suuntaan.

Terapian tarpeessa on kattava ja hyvin kirjoitettu itseapu opas.

Kirjailijasta: Liisa Uusitalo-Arola ja Katri Kanninen

Liisa Uusitalo-Arola on kokenut työohjaaja, työpsykologi, organisaatiopsykologi, työterveyspsykologi, kouluttajapsykoterapeutti sekä kirjailija. Hän valmistui Turun Ylipoistolta psykologiksi vuonna 1991 ja on myös tämän jälkeen jatkanut opiskelua saman alan erikoitumisessa.

Katri Kanninen on psykoterapeutti, kouluttaja, kirjailija sekä psykologian tohtori. Sekä Kanninen että Uusitalo-Arola ovat kognitiivisanalyyttisiä kouluttajapsykoterapeutteja. Uusitalo-Arola ja Katri Kanninen ovat lyhyen psykoterapeuttisen työskentelyn mallin kehittäjiä ja perustajia. Malli käynnistää pysyvän muutoksen sen käyttäjässä. He ovat kirjoittaneet kirjan Lyhytterapeutinen työote vuonna 2015 ja Terapian tarpeessa? Lyhytterapeuttinen itsehoito vuonna 2021.

Kuuntele Ilmaiseksi: