Masennuksen biologia Äänikirja

4.2/5

Kirjoittaja: Markus J. Rantala

Äänikirja

Johdanto

Markus J. Rantala on kirjailijan lisäksi tohtori sekä psykologiassa että biologiassa ja dosentti evoluutiopsykologiassa, evoluutiobiologiassa, ympäristöhoidossa ja ekologiassa. Rantala opettaa yliopistolehtorina biologiaa Turun yliopistolla. Vuonna 2019 Rantalan teos Masennuksen Biologia – Evoluutiopsykologinen näkökulma mielialahäiriöihin julkaistiin. Teoksessa Rantala esittää masennuksen olevan biologisia reaktioita ihmisten kohtaamistaan haasteistaan. Krooniset reaktiot aiheuttavat kehossa matala-asteisia tulehduksia, jotka vuorostaan aiheuttavat pitkäaikaisia ongelmia mielialassa. Rantalan mukaan masennusta tulisi hoitaa lähinnä terveillä elämäntavoillaan eikä masennuslääkkeillä. Rantala toteaa teoksessaan masennusta myös esiintyvän eläinlajeissa kuten kalojen sekä hyönteisten kesken.

Teos Masennuksen biologia äänikirja julkaistiin vuonna 2021. Masennuksen biologia äänikirja ilmainen on Ari Turusen lukema. Äänikirja on pituudeltaan noin 12 tuntia pitkä.

Kirjasta: Masennuksen biologia

Kirjassa Masennuksen Biologia – Evoluutiopsykologinen näkökulma mielialahäiriöihin dosentti kirjailija Markus J. Rantala käyttää evoluutiopsykologiaa hahmotellakseen teoriaa masennuksen olemuksesta, syistä ja hoitotavoista. Rantasen näkökulma masennukseen on biologinen. Rantasen näkemys on se, että kehon, varsinkin aivojen, biokemialliset toimintahäiriöt johtavat muutoksiin psyykkisellä tasolla. Tässä näkökulmassa masennuksen oireet ovat lähinnä oire, kun varsinaiset syyt löytyvät sekä ympäristöistä sekä elimistöstä.

Kirjassaan Rantala esittää teorian, että mielialan lasku on ollut lajiimme, ja myös monen eläinlajin, historiassa hyödyllistä joissakin tilanteissa. Tarkoittaen toisin sanoin, että tämän päivän masennusdiagnoosin takana olisikin reaktioita ihmisen kohtaamiin haasteisiin. Reaktioista tulee ongelma silloin kun reaktiot kroonistuvat. Silloin reaktioista katoaa hyöty ja jäljelle jää vaan haittaa. Kroonistuminen näkyy elimistössä tulehduksina, ja tulehduksista seuraa pitkittyneet mieliala ongelmat. Nykypäivän elämäntavat kuten vähäinen liikunta, stressi, yksinäisyys ja myrkylliset kemikaalit, ylläpitävät kehossa tulehdusta. Tulehduksesta mistä Rantala teoksessaan puhuu, on matala-asteisia tulehduksia.

Rantalan mukaan masennuksen hoitona on paras ja toimivin on syiden tunnistaminen ja sen jälkeen tulehdusten rauhoittaminen muuttamalla elämäntapoja. Rantala kritisoi Masennuksen Biologia teoksessaan nykyisiä masennuksen hoitokeinoja. Rantalan mukaan nykyään hoidetaan lähinnä masennuksen oireita eikö masennuksen syyt. Itse asiassa Rantala pitää masennuslääkkeitä enemmän haitallisina kuin hyödyllisinä.

Masennuksen biologia äänikirja on tehty populaarilla mutta suoralla tavalla, joten kaikki voivat ymmärtää Rantalan teorioita ja ideoita. Teoriassaan Rantala ehdottaa masennuksen itse asiassa olevan 12 eri sairautta. Teoksessa Rantala kuitenkin itse myöntää, että hänen esittämät ideat vielä ovat enemmän hypoteettisia kuin varsinaisesti tieteellisesti todistettuja. Masennuksen biologia äänikirja ilmainen on tieteellisesti mielenkiintoinen ja helposti lähestyttävä teos.

Masennuksen Biologia – Evoluutiopsykologinen näkökulma mielialahäiriöihin julkaistiin vuonna 2019. Masennuksen biologia äänikirja lukee Ari Turunen ja se on pituudeltaan noin 12 tuntia pitkä.

Kirjailijasta: Markus J. Rantala

Markus J. Rantala syntyi vuonna 1976 Suomessa. Rantalalla on tohtori tutkinto sekä psykologiasta että biologiasta. Hän on dosentti evoluutiopsykologiassa, evoluutiobiologiassa, ympäristöhoidossa ja ekologiassa. Rantala toimii yliopistolehtorina biologiassa Turun yliopistolla sekä evoluutiopsykologian tutkijana. Rantalaa voi tituleerata myös kirjailijaksi. Vuonna 2018 julkaistiin Rantalan teos Evoluutiopsykologia ja mielenterveys ja vuonna 2019 teos Masennuksen biologia – evoluutiopsykologinen näkökulma masennukseen. Masennuksen biologia – evoluutiopsykologinen näkökulma masennukseen teoksessa Rantala muun muassa esittää masennuksia olevan 12 erilaista.

Rantala on saanut mielipiteistään ja tutkimuksistaan myös negatiivistä palautetta, jopa vihapostia ja uhkailua liittyen Rantalan kiistanalisesta lausunnostaan evoluutiopsykolgiasta työkaluna mahdollisimman monella tieteenalalla. Rantalasta on myös tehty kantelun opetustavoistaan. Rantala sai kesällä 2021 huomautuksen hyvän tieteellisen loukkaamisesta. 

Kuuntele Ilmaiseksi: