Levollisuuden kirja Äänikirja

4/5

Kirjoittaja: Tommy Hellsten & Carita Hellsten

Äänikirja

Johdanto

Aviopari ja terapeutit Tommy ja Carita Hellsten kirjoittivat yhdessä Levollisuuden kirja vuonna 2015. Kirjassa pari käyvät keskustelua läsnäolosta ja levollisuudesta ja mitä näitä mielentiloja voi löytää. Levollisuuden kirja äänikirja luettelee sielujen sanoja jonka avulla voimme löytää aitoa läsnäoloa ja levollisuutta. Tärkeitä sanoja ovat hiljaisuus, kuuntelu, ihmettely ja luottamus. Kun ihminen lakkaa ponnistelemasta ja vastustamista on mahdollistaa saada tilalle jotain uutta. Tämän vuoksi Hellstenit kirjoittavat, että myös kipu voi olla ihmiselle kuten ystävä joka hoivaa meitä.

Levollisuudesta ihminen voi saada voimaa. Kun asettaudumme arkeen levollisella mielellä voimme saada enemmän iloa ja kiitollisuutta, levollinen mieli ei tarvitse kiirehtiä vaan voi jäädä tähän hetkeen. Kirjan on suomentanut Sirpa Hietanen. Levollisuuden kirja äänikirja ilmainen lukee Juha Uutela. Äänikirjan pituus on 3 tuntia ja 28 minuuttia pitkä.

Kirjasta: Levollisuuden kirja

Tommy ja Carita Hellstenin Levollisuuden kirja toimii vuoropuheluna missä aiheet ovat hiljaisuus, kuunteleminen ja luottamus.  Kirjan esipuheessa Hellstenit kirjoittavat, että päätyivät vuoropuhelu tyyliin kirjassa koska eivät halunneet kontrolloida toisen kirjoittamaa tekstiä. He huomasivat, että heidän tekstejään kuitenkin täydensivät toiseensa. Näin he onnistuivat luomaan omaa tekstiä missä heidän oma persoonansa ja näkökulmansa saivat tilaa kirjassa.

Levollisuuden kirja äänikirja on rakennettu siten että jokainen kappale alkaa sitaatilla joka käsittelee tiettyä asiaa jonka jälkeen seuraa sekä Tommyn että Caritan tekstiä käsitelleen alussa olevan sitaatin teemaa.

Ensimmäisessä tekstissä teemana on ego. Hellstenit kirjoittavat egon olevan riippuvainen kärsimyksestä ja pelosta ja että elämän hallinta on egon suurin valhe yhtä aikaa, kun se on egon suurin voimanlähde. Egosta pitää osata luopua, antaa pelolle tilaa, jotta voimme huomata, ettei pelko ole vaarallinen vaan se on osa prosessia jonka kautta ihminen oppii, vahvistuu ja ennen kaikkea eheytyy.

Toisena teemana jota Levollisuuden kirja äänikirja ilmainen esittää on ajatus kuopasta. Tässä metaforassa kuoppa lähinnä kuvastaa ihmisen tuttuja ja vanhoja toimintatapoja jonka avulla elämämme mutta jotka myös pitävät meidät tiukassa otteessa. Mikään elämässämme ei oikeastaan muutu koska käyttäydyimme koko ajan samalla tavalla, yritämme löytää onnellisuutta tai ainakin onnellisuuden kangastus oppimatta mitään.

Kolmas teema Levollisuuden kirja äänikirja kertoo olevan kärsimys ja sen hyväkymistä. Kirjailijat kirjoittavat, että kärsimyksellä aina on tarkoitus. Kärsimyksen tavoite on opettaa ja herättämään. Vaikka tietoisuus itsestään ei poista kärsimystä se muuttaa ihmisen käsitys ja suhde kärsimykseen. Kärsimyksestä ei kannata karata vaan hyväksyä sen osana elämää. Näin helpottaa omaa oloa ja edessä olevaa elämää.

Kirja jatkuu samoilla teemoilla. Levollisuuden kirja on filosofinen pohdinta elämästä ja sen kipukohdista ja vaikeuksista ja miten näiden kanssa voi oppia elämään. Tästä kirjasta jokainen voi poimia hyödyllisiä tapoja olla läsnä ja kipuilematta.

Kirjailija: Tommy ja Carita Hellsten

Hellsten syntyi vuonna 1952 Suomen Loviisassa. Koulutukseltaan Hellsten on teologian maisteri. Aiemmin Hellsten toimi kuntoutusklinikoiden sosiaalityöntekijänä sekä johtajana. Tommy Hellsten – instituution on Hellstenin itse perustama ja hän on myös yksi instituution yhdestä omistajista. Teologin lisäksi Hellsten on muun muassa Kirjailija, terapeutti, kouluttaja sekä luennoitsija. Hän on uransa aikana kirjoittanut useita elämäntaitoja käsitteleviä kirjoja. Kirjoissaan Hellsten käyttää usein potilaistensa sekä omaa elämää esimerkkinä. Vaikka Hellstenin äidinkieli on ruotsi, Hellsten kirjoittaa usein suomeksi.  

Tommyn vaimo Carita Hellsten oli myös hän sekä terapeutti että kouluttaja. Hän on kirjoittanut teoksen Virtaus ja vastarinta vuonna 2006. Carita Hellsten kuoli vuonna 2018 verenmyrkytykseen. Yhdessä kirjoitettu teos Hiljaisuuden kirja kirjoitettiin alun perin ruotsiksi.

Kuuntele Ilmaiseksi: